Kontakt

Adresa:

SUNBIT COMPANY s.r.o.
Bajkalská 22
821 09 Bratislava-Ružinov

Fakturačné údaje:

IČO: 35700611
DIČ: 2020324526
IČ DPH: SK2020324526


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 11938/B.
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania č. 6483/2005-OSS bolo vydané dňa 19.07.2005.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti SUNBIT COMPANY s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

© 2018 Vyrobilo WEBCENTRUM.SK
  • Zdielať: